Galerie v knize

Pluto in Portraits - Kateřina Rafaelová

Galerie v knize

Pluto byl objeven Američany roku 1930 a je velký zhruba jako pětina jeho měsíce...... V zásadě nenosí oblečení a nemluví a v pravidelných intervalech se ocitá blíže či dále temnu..... Z podnětu jedenáctileté školačky z Oxfordu se komise jednomyslně shodla na užívání jména Pluto - římský bůh podsvětí. ....... Bohužel, je to tomu již od konce 70.let 20.stoleti, kdy je status Pluta neustále jen zpochybňován....

Během studií byly pro Kateřinu Rafaelovou nejpoutavější stáže absolvované v zahraničí. Tento jistý druh životního eskapismu a romantismu jde totiž ruku v ruce s motivy její práce. Důležité jsou pro ni kulturní odkazy, patetický wertherismus každodenního boje a poměrně milé splynutí se světem. Pracuje na pomezí malby a kresby a v současné době je studentkou posledního ročního brněnské FaVu, ateliér malířství Vasila Artamonova.

katerinarafaelova.tumblr.com

Vernisáž proběhne - až to opatření dovolí

Výstava proběhne - až to opatření dovolíDigitální verze knihy