Galerie v knize

Stromy plné lidí - Matěj Boček Dokoupil

Galerie v knize

Matěj Boček Dokoupil se především zabývá malbou, figurální kresbou a také se v poslední době věnuje digitální ilustraci, kterou nám představí Galerie v Knize. Jeho malířský rukopis se vyznačuje stylizací figurálních kompozic s poněkud bizarními a banálními náměty. Vé své tvorbě vychází z deníkových záznamů, kterými ilustruje výchozí postupy v malbě.

Matěj Boček Dokoupil započal studium průmyslového designu, dále pokračoval na fakultě umění v Ostravě v ateliéru kresby Josefa Daňka. Tam se po třech letech dostal ke svému malířskému rukopisu, který se vyznačuje stylizací figurálních kompozic s poněkud bizarními a banálními náměty. Po dokončení studia v Ostravě pokračoval na FaVU v Brně, v ateliéru Luďka Rathouského, kde studuje doposud.

Vernisáž proběhne 5.3.2020 od 19:00

Na vernisáži také proběhne čtení autorských básní Dominika Zezuly.

Výstava proběhne od 6.3. do 4.4.2020

Cafe FRA
Šafaříkova 15, 120 00 Praha